ניגוב הגביע לפני קידוש בשבת

 

שאלה:

בקיצור שו”ע סימן פ’ כותב שאסור לנגב כוס מחשש סחיטה, וגם בשולחן ערוך רבינו סימן שב סעיף כג כתב דבר זה.

והנה אנחנו נוהגים לנגב הכוס לפני הקידוש כמעשה רב ברבים ובפרסום, כל שבת, וכן עשה הרבי גם בסדר, ואף שהגביע הייתה יבשה – הנה ניגב אותה גם לפני ברכת המזון, כשרק הגיע משטיפה.

ואם אפשר לשמוע דעת הרב בביאור הענין.

 

תשובה:

בכוסות שלנו, שאינם צרים, ובפרט בניגוב במפית נייר, ולא בבגד, וכל שכן כשיש רק מעט רטיבות, אין חשש.

בכללות הענין, ראה גם כאן:

בשיטת אדה”ז במלאכת מלבן בשבת

 

 

#26395