בושם בשבת

 

שאלה:

מי שרוצה לשים בושם לפני שבת בכמות גבוהה, כדי שיישאר לשבת בבוקר ויוכל להוסיף על זה –

א. האם יש בזה ההגבלות?

ב. האם יש הבדל בין הגוף לבגד?

אם הבנתי נכון, אין כאן בעיה של ‘מוליד’. אבל רוצה לדעת האם בהתזת טיפות הנוזל של הבושם על הבגד יש בעיה של מלבן?

ואם כן, לכאורה הבעיה תהיה רק בבגד ולא בגוף?

 

מענה:

א. אין הגבלה. העיקר שיהיה מאותו מין ריח, והמין הראשון נמצא שם עדיין, ובאופן שכבר נכנס הריח בבגד.

כן משמע בלשון אדה״ז תקיא, ז. וראה מנחת ברוך וייס ב, נה הע׳ א. שבת כהלכה יח ביאורים א.

ב. לא. אין בעיה של מוליד, ואף לא של מלבן – מלבן זה רק במים או שאר משקה המלבן. ובמשקה שאין מלבן – רק על מקום לכלוך.

 

 

#24959