« go back

If I find a silver quarter in a Tzedakah Pushka, can I exchange it for a regular quarter?

 

Same question regareding any type of special pennies, nickles and dimes that might be worth more for collectors and the like.

 

Answer:

No, you may not.

 

Sources:

שעד כאן לא נחלקו אלא במי שקיבל כבר לידו, שהנותן לא ידע ששווה יותר, אם זכה בו המקבל או ששייך לראשון. אבל לכתחילה ודאי אסור למקבל ליקח. וראה שו״ת שערי רחמים ב, ט. שבה״ל ד, ריא. בדי משה ווילגער ב חו״מ צ-צב ואילך. ולאידך, אין לומר שמספק לא קנה צדקה באופן שידוע לנו בוודאות שהנותן לצדקה לא ידע, שהרי גבאי צדקה יכול לומר קים לי כהדעות שזכה השני. ובפרט למ״ד שספק צדקה לחומרא. ואפי׳ להשי׳ שקופת צדקה אינה זוכה עבור העניים – הרי כתב בשו״ת חת״ס יו״ד רמ, שציוותה תורה בכל ספק מתנות עניים לדון העני כמוחזק.

 

 

#19451