קניתי בית מגוי, ויש בו ציורים של עבודה זרה, האם די לכסותם?

 

שאלה:

קניתי בית מגוי, ובבית יש ציורים של עבודה זרה משמן, כמו שלשה אנשים. הדרך להוריד את זה הוא, או לכסות את זה עם חומר אחר, או לשבור את הקיר. האם עליי לשבור את הקיר כדי שלא יהיה בבית כלל, או די שלא יראו?

 

מענה:

אם אין הוכחה שעשאן לעבדם, אינו צריך לשבור את הקיר. ודי לכסות בפלסטר או טיט ואפילו לשבור חלק מכל אחד כגון האף וכדומה.

 

מקורות:

בד”כ עשוי לנוי, ראה שו”ע יו”ד סי’ קמא ס”ד. רמ”א שם. ובש”ך סק”י, דאסור להשהותן משום חשדא ואינו ע”ז שצריך לאבדן מן העולם. וכש”כ אם הוא ראש בלא גוף שאין איסור אפילו להשהותן לשיטת המחבר (ס”ז שם).

 

 

#18470