Can a non-toveld kvort be used to fill a Keurig coffee machine?

 

Yes, if done occasionally.

 

Sources:

ספל לנט״י אינו כלי סעודה ופטורה מטבילה, כפשוט. וראה גם שו״ת משנ״ה ט, קסה. אהל יעקב טבילת כלים ע׳ רפו. וצ״ע מש״כ בשו״ת ציון לנפש חי׳ לייטער ד, והב״ד בס׳ טבילת כלים יא, סט – שמשמשת לצורך סעודה לפי שנטלים ממנו ידים לסעודה, שהרי אינה נוגעת במאכל.

וגם כשלפעמים ממלא מים ממנה לשתי׳ – הנה, לכמה דעות אזלינן בתר רוב תשמישו – פר״ח יו״ד קכ, יב ויט. ועוד. וכ״פ כמה אחרונים. ובכלי זכוכית וכש״כ בפלסטיק יש להקל.

וגם לדעת הרמ״א שם, ח – מיירי בכלי סעודה ״שלקחו לצורך קלפים״ כלשונו, ומשתמש בהם עראי לסעודה. (אמנם מקורו באו״ה הארוך נח, פט משמע מלשונו דמיירי כשאינו מיוחד מצ״ע לסעודה, שמיועד לחתיכת קלפים). אבל כשאינו כלי סעודה מעיקרו, ומיוצר בצורה מיוחדת להשתמש לד״א כבנדו״ד, ומשתמש בו בדרך עראי לצורך סעודה פטור מטבילה, וכדמוכח מזה שחצובה פטורה מטבילה אף שלפעמים צולים עליו בשר – ראה פר״ת שם סקי״א. בל״י שם סק״י. וכ״מ בחכמ״א עג, ז. וראה דרכ”ת קכ, מה. שו”ת אבני נזר יו״ד סי’ קו. מנח״י ט, פד. שו״ת אבני ישפה א, קמז, ג – בשם הגריש״א והגרשז״א. מעשה איש ד ע׳ קלח. קנין דעה קכ, ח. טבילת כלים א, ב.

אמנם, אם אכן כך הדרך בכלל, גם אצל אחרים, נמצא שמיועד לכך, ולמ״ד דלא אזלינן בתר רוב תשמישו, שכן הלכה, יתחייב בטבילה. וראה מה שנסתפק בנדוננו בחוט שני קכ, ג, כג.

 

 

#16628