« go back

Can I write a letter to the editor and change details for the sake of protecting my anonymity?

 

Question:

I want to write a Jewish magazine a letter in response to one of their articles. However, I want my identity to be thoroughly concealed. May I make up details/change details (for example, write that I’m a certain age when in fact I am not) for the sake of protecting my anonymity?

 

Answer:

You may write under a pseudonym.

You may also alter other details if you feel there is a need. However, if the changes will determine whether or not the article will be published, then it is problematic.

 

Sources:

אף שאיסור שקר הוא גם בכתב – ראה גם תוד״ה הכי השתא ב״ב צד, ב. תוד״ה וישלח מגילה ט, א. ועוד. וראה נהרי אש מכתבים ה. שו״ת צפע״נ וורשא ר. תולדות יעקב כהנא או״ח ב. מצב הישר ו. צי״א טו, יב (אבל ראה חדות יעקב תנינא נז. שו״ת עצי זית כג) – בכל כיו״ב אין חשש כשהוא לצורך, מחמת חשש עין הרע או בחושש מאינשי דלא מעלי וכדומה.

ובפרט שידוע ליודעים שהרבה פעמים השמות במכתבים כאלה בדויים וכל שידוע אין חשש (ראה הנותן אמרי שפר לראנ״ח פ׳ אחרי. תועפות ראם ליראים רלה, א. שו״ת דובב מישרים ב, מו בסופו).

וראה בכיו״ב שו״ת תורה לשמה שסד. וש״נ. וכך נהגו גדולי ישראל לדורותיהם בחיבוריהם, כולל מח״ס תורה לשמה גופא.

וכש״כ אם הוא דבר נחוץ שלהתעוררות ורוצה לחתום באופן כזה ״כי היכי דליקבלו מיני׳״ – ראה עירובין נא, א. מג״א קנו. וראה בארוכה אצלנו מקורות ועיונים להלכה יומית תקצו.

וי״ל שהוא ע״ד וכעין לשנות במסכתא.

אך ראוי להימנע כל שאין צורך משום סרך מדבר שקר תרחק ולמדו לשונם דבר שקר, וגם משום מיחזי כשיקרא (להעיר מב״ב קעב, א. אבל ראה יד רמה שם הובא בצי״א שם. ולהעיר גם מסנהדרין ל, א. וראה חדא״ג מהרש״א ב״ב טו, א, הביאו בדע״ת קנו. וראה בפי׳ דבריו כלי חמדה ברכה. וראה גם תשובה מאהבה קצב. וראה בארוכה כלי גולה וסופרי שמעון א ע׳ שי).

 

 

#15688


Add Comment

Your Email address will not be published