Could I put a bookmark in a safer on Shabbos? Is that considered preparing from Shabbos to weekday?

 

Allowed.

 

Sources:

דלא מינכרא שעושה לצורך חול, ואין בו טורח. ודומה להשקאת ירקות דשמא יאכלם היום – אדה״ז שכא, ו. כן מוכח בשכנה״ג שמ הו״ד בבאה״ט שם ד, ומשנ״ב יג שנעשה לסימן למחר. ובפשטות בהכי קאי בשו״ע שמ, ה שנעשה למחר. וזהו נוסף להסברא בדבר הרגיל לעשות בחול מבלי לחשוב על התועלת – שש”כ פרק כח סעיף פט, ושהוא במקום הפסד וכו׳. וראה גם שו״ת תורה שלמה עד. שאלת רב ע׳ שיב.

 

 

#15087