« go back

Can I wet my hair a bit (not enough to squeeze etc.) with my hand on Shabbos while making my hair? 

 

Yes.

 

Sources:

משום סחיטה ליכא – שוע”ר שכו, סס”ו.

ואף משום בונה – עיין מ”א שג, סקכ”ג בשם הריב”ש, ובמחצית השקל שם ד”ה משמע, שמדביק השערות זו בזו – כיון שאינו בשמן מותר. וראה שו״ת בא״מ א, יט. ואף גם בשמן מועט מקום להתיר – ראה אצלנו 1915, 2399.

וגוף הסלסול – אף שבקצוה״ש קמו, כא נטה להחמיר – וכוותי׳ נקטו כמה (ראה להורות נתן ב, טו. ועוד) – מ״מ כתב ללמד זכות על המקילים. ומצינו אצל גדולי הפוסקים שכתבו להתיר בסלסול גרידא ללא קליעה, ראה מהרש״ם ח, נד להיתר. וכ״ה בשם התשורת שי בתולדות שמואל ג בלוח התיקון מלאכת קושר – רלד, ג. מנחת סולת א, מ׳ לב – מלאכה כו בסופה. משמרת שלום נא, ב. מנחת יחיאל ב, פז, ד ועוד. וכ״כ בא״מ שם. אז״נ ב, לד. (אבל ראה שם עח). משנ״ה ו, סח. ברכות שמים פב. ובארוכה – משנה שלימה כא. וגם בקליעה, ראה ובחרת בחיים פו, שכשאינה קושרת אינו אסור.

 

 

#12141


Add Comment

Your Email address will not be published