« go back

Can we cut down a fruit tree to extend the house for living and household space?

 

Question: 

We purchased our house several years ago. Our backyard came with two trees. It seems as if one is a cherry tree and one is a pear tree. (They are both bitter and not quite edible) We would like to use that area to extend the house for living and household space. Is it permitted to remove these trees?

 

Answer:

Being that this is a complex Halachic question involving a Sakana from Rebbi Yehuda Hachasid, you should ask 3 Rabbonim whether they agree that it is permitted to be done. If they agree, then sell the tree to a non-Jew and have him do it.

 

Sources:

אף שבפשטות מן הדין יש להתיר כשצריך למקומו לבנות שם [בית דירה – ט”ז יו”ד קטז, ו] כמ”ש בשו”ע אדה”ז שמירת הגוף ונפש ובל תשחית, טו – למעשה קשה להקל, שהרי באחרונים כתבו שגם באופנים המותרים לדינא יתכן חשש מחמת סכנה ומחמת צוואת ריה״ח, ראה שו״ת שאילת יעבץ א עו. לבושי מרדכי ד, נז. מנח״א ג,יג. וראה גם באג״ק ח”ז ע’ רס”ד-רס”ה למשוך ידו מלהתיר גם במקום שמפורש להיתר – אלא ששם סיבה מיוחדת. ועוד שבמקום שמרחיב דירתו להרווחה או לנוי ויופי ולא מחמת דוחק המקום –  כתבו כמה אחרונים לאסור מדינא, ראה שו”ת חות יאיר סי’ קצה. שבות יעקב ח”א קנט. זרע אמת ח”ב לג. חיים שאל כב. לחם הפנים ובית לחם יהודה יו”ד קטז. ערוה״ש שם יג. וראה בשו”ת יביע אומר חלק ה’ יו”ד סימן י”ב.

וידוע שזו משאלות קשות. וכמה מחמירים שיהא דוקא בהסכמת ג’ רבנים.

ולכן יש להתיר רק אם ימכור לגוי והוא יקצצנו.

 

 

#1088