Is it OK at the outset to do Tashlich at night?

 

Yes. Nonetheless, it is preferable to do it by day.

Also, by day is an Eis Ratzon, an opportune time for this Tefillah.

 

Sources:

להעיר שאין מזכירין יגמה״ר בלילה. ובתשליך אומרים פסוקים המורים על י״ג מדות. אבל הוא בדרך קריאת פסוקים ולא יגמה״ר ממש. וכן אין אומרים פסוקים בכלל בלילה
וגם בזה יש צדדי קולא כחלק מתפלתו. וראה שו״ת תורה לשמה קנט בטעם שאומרים קודם שקיעה״ח. וראה עד״ז יערות דבש ח״ב דרוש יו״ד בסופו.ולהעיר ממט״א תקצח, ד: עד הלילה

 

 

#1191