אני קונה סיר ברזל בחנות של יהודי ואני לא יודע מי ייצר את זה. צריך לברך על זה? ואם אני קונה בחנות של גויים או באינטרנט מה הדין?

 

א. באם קונה במקום שרוב המייצרים אינם יהודים יכול גם לברך.

ב. כשקנה מחנות של גוים מברך בכל מקרה. לגבי אינטרנט – ראה כאן:

Does an urn from a Jewish manufacture bought on Amazon require Tevilah?

 

Sources:

ראה שו״ת אג״מ או״ח ג, ד. יבי״א ו יו״ד יב. חזו״א יו״ד לז, טו. שואל ונשאל ב יו״ד עד. אבל ראה תשורת שי מהדו״ת עד.

וראה כאן:

Do we make a Bracha when we Toivel vessels nowadays?

 

 

#2289