האם אפשר להשתמש בכלי חמץ (קצת מלוכלכים) שנשארו בחצר האחורית במהלך חג הפסח (ולא נכנסו לארון שנמכר)?

 

תנקה את החמץ במים קרים ותוכל להשתמש.

 

 

#3897