Do my Pillows need Tzitzis?

 

Question:

The Alter Rebbe writes (Shulchan Aruch, laws of tzitzis 18:5) regarding סדינים וכרים that although they are night garments, and although they aren’t truly garments, one should round off one corner, to satisfy all authorities.

My question is whether this applies to pillows as well? The English edition translates it as “sheets and blankets.”

 

Answer:

You only need to be careful with blankets.

Regarding this Halacha in general, see here:

Does a blanket with 4 corners need Tzitzis if it is worn? If yes can you cut a corner (to make it round)? What is considered rounded?

 

Sources:

בפי׳ כרים כמה אופנים. ואכ״מ.

ואיך שיהי׳ הוא בדרך הצעה מתחתיו ולא על גביו.

והנה, בשו״ע אדה״ז שם נזכר גם כרים וסדינים שמציע. אבל בסידור הל׳ ציצית הזכיר רק מכסה שקורין קאלדרע והוא מה שמתכסה בו על גביו.

וראה ביאור הרמ״ב על המרדכי ציצית תתקמא, הובא גם בשו״ת שו״מ תליתאה א, קצז, ושו״ת נחלת בנימין ט, הב״ד במאסף לכל המחנות י, מד, שגם להמחייבים בהצעה או בהעלאה – כפי׳ המג״א בתוס׳ מנחות מא, א ד״ה תכלת (אבל ראה חזו״א דלקמן). אבל ראה תוס׳ חולין קי, ב – היינו במיוחד ללבישה. וכ״כ גם ערוה״ש יח, ח. בני ציון ליכטמאן יח, ד.

ולכמה דעות מעיקרא אין להחמיר בדרך הצעה. ובראבי״ה תשובות א׳ קנב מוכח נמי שבדרך הצעה פטור. וראה גם רש״ש חולין שם. שו״ת משכנות יעקב או״ח כג.

ולאידך, ראה שו״ת מהרש״ם ג, ערב, ובהערת המו״ל בדע״ת או״ח א בסופו.

וראה בכ״ז בנחלת אבות שדה לבן בזכר אברהם י, א. חזו״א ציצית ג, לו ד״ה המרדכי. שמש ומגן צוקרמן א, יח, ב. שיעורים וכתבים גריינימן קדשים בדיני ציצית ה – ע׳ צא. אמרי בינה שו״ת הערות על שו״ת חת״ס ד, ב. מילואים לסידור רבינו הזקן ז. וראה משה״ק עליו בקובץ שערי ישיבה גדולה כב ע׳ 97. ואיך שיהי׳, בדעת אדה״ז ברור כנ״ל.

 

 

#26767


Add Comment

Your Email address will not be published