According to halacha does one need to ask forgiveness from a Ger if they did the wrong to the person when they were still a Goy?

 

Yes.

 

Sources:

ואפי׳ בגוי יש לפייס משום חילול השם – ראה קצה המטה תרו, ד. ובגוי שקיבל עליו זמ״צ ב״נ מצוה אפי׳ להחזיר אבידתו – ראה ס״ח שנח. (וראה באה״ג חו״מ רסו במאמין בה׳ אחד שמותר להשיב אבידתו). וכש״כ בנדו״ז, שאף שכקטן שנולד הוא – לאו לכל מילי איתמר. ואכ״מ. ועוד, שבודאי עדיין מרגיש בצער שפגע בו. וראה הנסמן במשנת הגר קליין עז, לגבי השבת אבידתו אם נתגייר אחר שמצאו ישראל.

 

 

#16398