ממתי אפשר להסתפר השנה שערב שבועות חל בשבת? אפשר כבר מליל שישי?

  מצוה על האדם לגלח בערב יום–טוב, שלא יכנס לרגל … Continue reading

ממתי אפשר להסתפר השנה שערב שבועות חל בשבת? אפשר כבר מליל שישי?