האם יש ענין שבכור שהוא לוי יגדל צפורן אגודלו לצורך עבודת המליקה?

  אכן, יש לעשות כל האפשרי להתכונן לימות המשיח. אבל … Continue reading האם יש ענין שבכור שהוא לוי יגדל צפורן אגודלו לצורך עבודת המליקה?