האם טוב יותר לגברים לעשות ברכות אש ובשמים לעצמם?

  המנהג שכל אחד מברך לעצמו.   טעמים ומקורות: כ״כ … Continue reading

האם טוב יותר לגברים לעשות ברכות אש ובשמים לעצמם?