אנחנו עושים סיום הרמב”ם. האם אפשר להביא בשר ויין?

  בספר המנהגים כתוב שהרבי הרש”ב לא אכל בפועל בשר … Continue reading

אנחנו עושים סיום הרמב”ם. האם אפשר להביא בשר ויין?