האם מותר לאבל לרקוד בפורים או עכ”פ (אם יש חילוק) בשעת הסעודה?

  אין לאבל לרקוד וגם בשעת הסעודה. אבל מותר לו … Continue reading

האם מותר לאבל לרקוד בפורים או עכ”פ (אם יש חילוק) בשעת הסעודה?