קנס לאשה שאמרה לבנה הקטן להדליק עבורה נש”ק לאחר השקיעה

  שאלה: מעשה שהיה שבת שעברה. אשה התרחצה סמוך לשקיעה … Continue reading

קנס לאשה שאמרה לבנה הקטן להדליק עבורה נש”ק לאחר השקיעה