אם נגעו בטעות במים שבנטלה לפני הנטילה (אחרי שירותים) האם צריך למלא מים חדשים?

  לא צריך. והרוצה להחמיר יחמיר.    מקורות: ראה שו״ע … Continue reading

אם נגעו בטעות במים שבנטלה לפני הנטילה (אחרי שירותים) האם צריך למלא מים חדשים?