תחנון בליל הברית

  שאלה: האם בעל ברית אומר תחנון בקריאת שמע שעל … Continue reading

תחנון בליל הברית