ש”ץ שטעה ואמר ותן טל ומטר לברכה ותיקן א”ע תוך כדי דיבור

  שאלה: בחזרת הש”ץ במנחה טעה הש”ץ ואמר ותן טל … Continue reading

ש”ץ שטעה ואמר ותן טל ומטר לברכה ותיקן א”ע תוך כדי דיבור