האם עדיף לקרוא שנים מקרא בע״ש אף שאצטרך להפסיק כמה פעמים באמצע, או לקרוא בשבת ברציפות ללא הפסקה?

  מענה: עדיף לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום ללא הפסק, … Continue reading האם עדיף לקרוא שנים מקרא בע״ש אף שאצטרך להפסיק כמה פעמים באמצע, או לקרוא בשבת ברציפות ללא הפסקה?