הרואה גדול בישראל מגבו, האם מברך עליו שחלק מחכמתו ליראיו?

  כן. נ.ב. יש להעיר שהרבה פוסקים מסתייגים מברכה זו … Continue reading הרואה גדול בישראל מגבו, האם מברך עליו שחלק מחכמתו ליראיו?