אם מישהו עדיין לא עשה התרת נדרים, האם יש ענין לעשות את זה עכשיו

.כדאי Sources: אף שנהגו בער״ה - ובמט״א תקפא סמ״ט מהשל״ה מס׳ יומא לעשות בכל עשי״ת - מ״מ פשוט שנכון תמיד. ובפרט בחודש התשובה. והרי יש שנהגו ארבעים יום קודם ר״ה.…

Continue Reading