« go back

If I’m in a taxi, and there is a צלם hanging, is there a problem to daven and learn Torah there?

 

If you are not directly facing it, it is permissible.

 

Sources:

ראה חיי״א כב, י. קיצור שו״ע יח, י. משנ״ב צד, ל. כה״ח שם ח.

וראה פר״ח קיג, ח. פמ״ג בא״א שם ו. כה״ח שם כה – אפילו להשתחוות.

וראה שערים מצויינים בהלכה יח, ז. וש״נ. ונדו״ד דמיא להמובא שם בשם שו״ת עצי חיים או״ח א, דל״ש חשדא שיודעים שנמצא שם מחמת הנסיעה.

ולכאו׳ נראה לחלק בין בית שי״ב ע״ז, שנקבע לכך, משא״כ בעומד כנגדו גוי ושתי וערב על צוארו. והכי דייק בסי׳ קיג ס״ח, שנז׳ רק להשתחוות. וראה פתה״ד שם ה שעמד בזה. ושם נראה שמחלק בין כשהתחיל כבר תפלתו מעיקרא ושוב בא כנגדו גוי. וי״ל שהוא ע״ד הוא בא בגבולי. ועוי״ל, שהך דרמ״א צד, ט שאני שאינו מעיקר הדין ומיירי במלון ושבאפשרותו להתפלל בדרך. ומה״ט בדאא״פ מותר.

כן יש לצרף הסברא שתי וערב שתולין הוא רק לזכרון. ואכ״מ.

 

 

#4736

 


Add Comment

Your Email address will not be published